Ναοί

Ναοί

Ο Θεός έχει προστάξει το λαό Του να οικοδομεί ναούς. Στο ναό συνάπτουμε ιερές διαθήκες και μας δίνεται την προικοδότηση ή μας δίνεται μια δωρεά δύναμης και γνώσης από τα ύψη. Αυτή η δύναμη μας βοηθά στην καθημερινή μας ζωή και μας καθιστά ικανούς να οικοδομήσουμε το βασίλειο του Θεού. Στο ναό επίσης μπορούμε να  παντρευτούμε για τον παρόντα καιρό και για την αιωνιότητα, κάνοντας συνεπώς δυνατό για τις οικογένειες να είναι πάντα μαζί στην παρουσία του Θεού. Μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο ιδιότητας ως μέλος, άξιοι ενήλικες μπορεί να είναι δικαιούχοι να λάβουν από τον επίσκοπό τους ένα εγκριτικό για να λάβουν την δική τους προικοδότηση. Αφού λάβουν την προικοδότησή τους, τα παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να επισφραγιστούν ή να παντρευτούν για αιωνιότητα. Και άξια μέλη ηλικίας 12 ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων νέων μελών, μπορούν να λάβουν από τον επίσκοπό τους ένα εγκριτικό για να τελέσουν βαφτίσεις για τους νεκρούς.

Ο Σωτήρας αγαπάει όλους τους ανθρώπους και επιθυμεί τη σωτηρία τους. Όμως εκατομμύρια ανθρώπων έχουν πεθάνει χωρίς να έχουν την ευκαρία να ακούσουν το μήνυμα του αποκατεστημένου ευαγγελίου του Ιησού Χριστού ή να λάβουν σωτήριες διατάξεις. Μέσω της στοργικής Του χάρης και ευσπλαχνίας ο Κύριος κάνει τη σωτηρία δυνατή για όλους όσους δεν είχαν την ευκαιρία να λάβουν, να καταλάβουν και να υπακούσουν το ευαγγέλιο κατά τη διάρκεια της θνητής ζωής τους. Το Ευαγγέλιο κηρύττεται σε αυτούς τους αποθανόντες ανθρώπους στον κόσμο πνευμάτων. Τα μέλη της Εκκλησίας στη γη τελούν τις διατάξεις για λογαριασμό των εκλιπόντων προγόνων τους και άλλων. Οι εκλιπόντες που ζούν στον κόσμο πνευμάτων έχουν την ευκαιρία να αποδεχτούν ή να απορρίψουν το ευαγγέλιο και τις διατάξεις που τελούνται για λογαριασμό τους.

Έχουμε ναούς ανά τον κόσμο. Βλέπε εδώ