Βιβλίο του Μόρμον

Βιβλίο του Μόρμον

Το Βιβλίο του Μόρμον αποτελεί ιερή γραφή που μπορεί να συγκριθεί με τη Βίβλο. Είναι το χρονικό της επικοινωνίας του Θεού με τους αρχαίους κατοίκους της αμερικανικής ηπείρου και περιέχει, όπως και η Βίβλος, την πληρότητα του αιώνιου ευαγγελίου.

Το πιο κορυφαίο περιστατικό από όσα περιγράφονται στο Βιβλίο του Μόρμον είναι η προσωπική διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού προς τους Νεφίτες, λίγο καιρό μετά την ανάστασή του. Το Βιβλίο του Μόρμον προβάλλει τις διδαχές του ευαγγελίου, υπογραμμίζει το σχέδιο σωτηρίας, και λέει στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν για να αποκτήσουν γαλήνη στην παρούσα ζωή και αιώνια σωτηρία στη μέλλουσα ζωή.

Σχετικά με αυτό το χρονικό ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ είπε: <<Είπα στους αδελφούς ότι το Βιβλίο του Μόρμον ήταν το πιο σωστό από κάθε βιβλίο στη γη, και ο θολόλιθος της θρησκείας μας, και ότι ο άνθρωπος πλησιάζει περισσότερο στο θεό όταν ακολουθεί τα διδάγματα του βιβλίου αυτού, παρά οποιουδήποτε άλλο βιβλίου.>>

- Πρόλογος, Βιβλίο του Μόρμον

Διαβάστε περισσότερα εδώ.