Οικογένεια

Οικογένεια

Το αποκαταστημένο ευαγγέλιο ευλογεί και βοηθά το σύζυγο και τη σύζυγο, τους γονείς και τα παιδιά καθώς προσπαθούν να αναπτύξουν ισχυρότερες σχέσεις και πνευματική δύναμη μέσα στην οικογένειά τους. Οι ευλογίες αυτές είναι διαθέσιμες για τον παρόντα καιρό και την αιωνιότητα. Το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προσφέρει βοήθεια στις καθημερινές έγνοιες και δυσκολίες.

Επειδή οι οικογένειες έχουν θεσπιστεί από το Θεό, αποτελούν τη σημαντικότερη κοινωνική μονάδα για τον παρόντα καιρό και την αιωνιότητα. Ο Θεός έχει ορίσει τις οικογένειες για να φέρνουν ευτυχία στα παιδιά Του, να μπορούν να μαθαίνουν τις σωστές αρχές μέσα σε με στοργική ατμόσφαιρα και να προετοιμαστούν για την αιώνια ζωή. Το σπιτικό είναι ο καλύτερος χώρος για να διδαχθούν, να μάθουν και να εφαρμόσουν αρχές του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ένα σπιτικό που έχει θεσπιστεί επάνω στις αρχές του ευαγγελίου, θα είναι ένας τόπος ασφάλειας και ένα καταφύγιο. Θα είναι ένας χώρος όπου μπορεί να κατοικεί το Πνεύμα του Κυρίου, ευλογώντας τα μέλη της οικογένειας με ειρήνη, χαρά και ευτυχία. Μέσω των προφητών κάθε εποχής, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας, ο Θεός έχει αποκαλύψει το σχέδιό Του της ευδαιμονίας για τα άτομα και τις οικογένειες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.