Άγιο Πνεύμα

Άγιο Πνεύμα

Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο μέλος της Θεϊκής Κεφαλής. Είναι ένα άτομο πνεύματος και δεν έχει σώμα από σάρκα και οστά. Είναι ο Παράκλητος, για τον οποίο ο Σωτήρας υποσχέθηκε ότι θα διδάξει τους μαθητές Του στα πάντα και θα τους ενθυμίσει τα πάντα τα οποία Εκείνος τους είχε διδάξει.

Σε απαντήσεις στις προσευχές μας, το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει την αλήθεια μέσω των συναισθημάτων και των σκέψεών μας. Τα συναισθήματα που προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα είναι ισχυρά, όμως είναι, επίσης, ήπια και γαληνιά. Καθώς αρχίζουμε να αισθανόμαστε πως αυτό που μαθαίνουμε είναι αληθινό, θα έχουμε την επιθυμία να γνωρίσουμε όλα όσα μπορούμε, σχετικά με την αποκατάσταση. Είναι με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μπορούμε να ξέρουμε την αλήθεια του Βιβλίου του Μόρμον (Βλέπε Μορόνι 10:4-5)

Όταν βαφτίζεται κάποιος και γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, λαμβάνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος με την εξουσία της ιεροσύνης. Η δωρεά αυτή δίνει το δικαίωμα της διαρκούς συντρόφευσης του Αγίου Πνεύματος καθώς ο άνθρωπος θα παραμείνει άξιος για αυτήν. Μπορούμε να προσευχόμαστε για την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να ακολουθήσουμε τις προτροπές που λαμβάνουμε.