Φως του Χριστού

Φως του Χριστού

Ένα άτομο είναι ικανό να λάβει πνευματική καθοδήγηση προτού βαφτιστεί και επικυρωθεί. Αυτή η πνευματική επιρροή αρχίζει με το φως του Χριστού, το οποίο «δίνεται σε κάθε άνθρωπο, για να γνωρίζει το καλό από το κακό» (Μορόνι 7:16. Βλέπε, επίσης, στίχους 14-19). 

Το φως του Χριστού είναι «ουράνια ενέργεια, δύναμη ή επιρροή, η οποία εκπορεύεται από το Θεό μέσω του Χριστού και δίνει ζωή και φως στα πάντα. Είναι ο νόμος μέσω του οποίου τα πάντα κυβερνώνται στους ουρανούς και στη γη. Βοηθά, επίσης, τους ανθρώπους να καταλάβουν τις αλήθειες του ευαγγελίου και τους βοηθά να τοποθετηθούν στο δρόμο εκείνο του ευαγγελίου, ο οποίος οδηγεί στη σωτηρία. 

«Το φως του Χριστού δεν θα πρέπει να συγχέεται με το ΄Αγιο Πνεύμα. Το φως του Χριστού δεν είναι ένα άτομο. Είναι μια επιρροή. η οποία έρχεται από το Θεό και προετοιμάζει ένα άτομο να λάβει το ΄Αγιο Πνεύμα. Είναι μια επιρροή για το καλό στη ζωή όλων των ανθρώπων. 

«Μια εκδήλωση του φωτός του Χριστού είναι η συνείδηση, η οποία βοηθά ένα άτομο να επιλέξει ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος. Καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερα για το ευαγγέλιο, η συνείδησή τους ευαισθητοποιείται περισσότερο- Οι άνθρωποι οι οποίοι προσβλέπουν στο φως του Χριστού, οδηγούνται στο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού»

Ο Πρόεδρος Μπόιντ Πάκερ είπε, «Είναι σημαντικό για έναν...ιεραπόστολο... να γνωρίζει ότι το ΄Αγιο Πνεύμα μπορεί να ενεργήσει μέσω του φωτός του Χριστού. ’Ενας δάσκαλος των αληθειών του ευαγγελίου δεν εμφυτεύει κάτι το ξένο ή το καινούριο σε έναν ενήλικα ή ένα παιδί. Αντίθετα, ο ιεραπόστολος ή ο δάσκαλος έρχεται σε επαφή με το Πνεύμα του Χριστού που ήδη βρίσκεται εκεί. Το Ευαγγέλιο θα έχει ένα οικείο  «άκουσμα» για αυτούς» («Το φως του Χριστου», ομιλία που δόθηκε στο σεμινάριο για τους νέους προέδρους ιεραποστολής, 22 Ιουνίου 2004, 2).