Γνώση

Γνώση

Ο Κύριος πρόσταξε, 'Αναζητήστε μάθηση με τη μελέτη και επίσης με την πίστη' (Δ&Δ 88:118). Επίσης, προειδοποίησε, 'Είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να σωθεί μέσα σε άγνοια' (Δ&Δ 131:6). Επιζητήστε τη γνώση, κυρίως την πνευματική γνώση. Να μελετάτε τις γραφές καθημερινά και επίσης να μελετάτε τα λόγια των ζώντων προφητών. Μέσω της μελέτης και της προσευχής, να επιζητάτε βοήθεια για συγκεκριμένες ερωτήσεις σας, δυσκολίες, και ευκαιρίες. Να δίνετε ειδική προσοχή στα εδάφια των γραφών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε καθώς διδάσκετε και καθώς απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με το αποκατεστημένο ευαγγέλιο.

Να σκέφτεστε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις αρχές του ευαγγελίου στη ζωή σας. Καθώς μελετάτε με επιμέλεια, με προσευχή, και με αγνή πρόθεση, το Άγιο Πνεύμα θα φωτίσει το νου σας, θα σας διδάξει και θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τη σημασία των γραφών και των διδασκαλίων των ζώντων προφητών. Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε γνώση παρακολουθώντας και ακούγοντας προσεκτικά τους άλλους, ιδιαίτερα τους ηγέτες της Εκκλησίας. Μπορείτε να πείτε, σαν τον Νεφί: 'Επειδή η ψυχή μου ευφραίνεται με τις άγιες γραφές, και η καρδιά μου τις συλλογίζεται... Ιδέστε, η ψυχή μου ευφραίνεται με τα του Κυρίου. Και η καρδιά μου συλλογίζεται διαρκώς αυτά που είδα και άκουσα' (Νεφί Β' 4:15-16).