Μερικές βασικές σκέψεις για την αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού

Μερικές βασικές σκέψεις για την αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού

Όταν πρωτοήρθα σε επαφή με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, όπως συμβαίνει και με πολλούς πιστούς άλλων χριστιανικών δόγματων, ξαφνιάστηκα με ορισμένα στοιχεία της Πίστης που διέφεραν από εκείνα που είχα συνηθίσει. Παρακάτω και εν συντομία, αναφέρω μερικά θεμελιώδη εξ’ αυτών ώστε να βοηθήσω και άλλους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα κάποιες από τις βασικές αρχές της Εκκλησίας.

  1. Αποκατάσταση: Ο Κύριος μέσω του Joseph Smith Jr, ενός ταπεινού αγροτόπαιδου, επανασύστασε την Εκκλησία Του στην πρωταρχική της μορφή (όπως αυτή ήταν στη γη κατά τα χρόνια της εδώ παρουσίας Του, καθώς και τα χρόνια που ακολούθησαν την Ανάστασή Του. Η Εκκλησία σήμερα ακολουθεί την ίδια δομή (Απόστολοι, Εβδομήκοντα, Επίσκοποι κλπ) και διατηρεί την απλότητα και την αγνότητα της αρχικής Εκκλησίας στις συγκεντρώσεις της. Χρησιμοποιούμε απλή καθημερινή κατανοητή γλώσσα, και το Εκκλησίασμα συμμετέχει ενεργά υμνώντας, δίνοντας ομιλίες και μοιραζόμενο τις μαρτυρίες της Πίστης με τους υπόλοιπους.
  2. Ιεροσύνη: Όπως και στην πρωταρχική Εκκλησία, δεν υπάρχουν επαγγελματίες κληρικοί. Άνδρες (κάθε τάξης, φυλής και επαγγέλματος) που έχουν κριθεί άξιοι να φέρουν την Ιεροσύνη, χειροτονούνται με τον ίδιο τρόπο που αυτό συνέβαινε και στην αρχαία Εκκλησία και τελούν τις ιερές διατάξεις.
  3. Γραφές: Ο Κύριος αποκαθιστώντας την Εκκλησία και την Ιεροσύνη στην γη, προέβει σε πρόσθετες αποκαλύψεις που σκοπό έχουν να βοηθήσουν εμάς τα παιδιά του κατά τη διάρκεια της ζωής μας, και να μας προετοιμάσουν για την μετέπειτα πορεία μας. Το Βιβλίο του Μόρμον, η Διδαχή και Διαθήκες και το Πολύτιμο Μαργαριτάρι είναι κείμενα που επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες γραφές (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), τις συμπληρώνουν και απαντούν σε αρχέγονα ερωτήματα της ανθρωπότητας.
  4. Σύμβολα: Στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, δεν συνηθίζεται η χρήση συμβόλων όπως σε άλλα Δόγματα (π.χ. Σταυρός, εξάκτινος αστέρας κλπ). Αυτό δεν γίνεται φυσικά από έλλειψη σεβασμού. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας ΖΕΙ. Ζούμε έχοντάς Τον πάντοτε ως παράδειγμα και οδηγό μας. Όπως και οι πρώτοι Χριστιανοί, δεν θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε το όργανο του μαρτυρίου Του για να τον θυμόμαστε.

Εντασσόμενος κανείς στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, εισέρχεται στους κόλπους της ίδιας Εκκλησιαστικής Κοινότητας που υπήρχε όταν ο Κύριος στάθηκε στη γη και βρέθηκε ανάμεσά μας. Η αίσθηση της πνευματικής πληρότητας που απολαμβάνουν τα μέλη της αποκατεστημένης Εκκλησίας στην Ελλάδα και διεθνώς,  όσα και αν γραφτούν σε κείμενα, γίνεται αντιληπτή μόνο βιωματικά μέσω της συμμετοχής σε αυτήν, τις συγκεντρώσεις και τις δραστηριότητές της. Σήμερα που η χώρα και η κοινωνία μας βρίσκονται στο κέντρο της θύελλας, μοναδικό ασφαλές λιμάνι είναι η Αγάπη του Ιησού Χριστού. Και η αποκατεστημένη Εκκλησία Του είναι ο φάρος που δείχνει τον δρόμο…