Ιεραποστολικό Έργο

Ιεραποστολικό Έργο

Τα μέλη που μοιράζονται το ευαγγέλιο βιώνουν χαρά και έχουν το Πνεύμα του Κύριου πιο άφθονα. Καθώς μοιαζόμαστε το ευαγγέλιο, εκτιμούμε πόσο πολύτιμο και σημαντικό είναι για μας και αισθανόμαστε μεγαλύτερη αγαπή για το Θεό και τους άλλους. Ο Κύριος πρόσταξε τους οπαδούς Του να κηρύξουν το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, δίνοντας σε κάθε άτομο την ευκαιρία να το αποδεχτούν ή να το απορρίψουν. Όταν οι άνθρωποι βαφτίζονται, συνάπτουν διαθήκη να στέκονται πάντοτε μάρτυρες το Θεού. Έχουν προσταχθεί να μοιράζονται το ευαγγέλιο με αυτούς που δεν το έχουν λάβει ακόμα. Καθώς ζουν το ευαγγέλιο πιστά, θα θέσουν ένα παράδειγμα, δείχνοντας στα μέλη της οικογενείας τους και στους φίλους τις μεγάλες ευλογίες που έρχονται από το να ζει κάποιος το ευαγγέλιο. Θα πρέπει επίσης να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες για να απαντούν σε ερωτήσεις, να μοιράζουν έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό και να προσκαλούν άλλους να μάθουν περισσότερα σχετικά με το μήνυμα του αποκατεστημένου ευαγγέλιο. Τα μέλη πρέπει να προσεύχονται για αυτούς που δεν είναι μέλη της εκκλησίας. Θα πρέπει ωα προσεύχονται για ιεραποστολικές ευκαιρίες - να υπηρετούν αυτούς που δεν έχουν την ίδια πίστη με μας και να μοιράζονται μαζί τους αυτά που πιστεύουν. Ο Κύριος υπόσχεται να βοηθήσει τα μέλη να ξέρουν τι να πούνε και τι να κάνουν καθώς μοιράζονται το ευαγγέλιο.