Βάφτισμα

Βάφτισμα

Η Πίστη στον Ιησού Χριστό και η μετάνοια μάς προετοιμάζουν για τις διατάξεις του βαφτίσματος και της επικύρωσης. Μια διάταξη είναι μια ιερή τελετή ή τελετουργία που δείχνει ότι έχουμε εισέλθει σε διαθήκη με το θεό

Οι διαθήκες γίνονται συχνά μέσω ιερών διατάξεων, οπώς το βάφτισμα. Οι διατάξεις αυτές χοριγούνται από την εξουσία της ιεροσύνης. Μέσω των διατάξεων του βαφτίσματος, για παράδειγμα, συνάπτουμε διαθήκη να πάρουμε επάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού, να Τον θυμόμασται πάντα και να τηρούμε τις εντολές Του. Καθως τηρούμε από τη μεριά μας τη διαθήκη, ο Θεός υπόσχεται τη μόνιμη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος, άφεση των αμαρτιών μας και το να γεννηθούμε ξανά

Μέσω ιερών διατάξεων, όπως το βάφτισμα και η επικύρωση, μαθαίνουμε γαι τη δύναμη του Θεού και γνωρίζουμε την εμπειρία αυτής της δύναμης. ο Ιησούς δίδαξε ότι πρέπει να βαφτιστούμε με κατάδυση για την άφεση ή συγχώρεση των αμαρτιών μας. Το βάφτισμα είναι μια απαραίτητη διάταξη σωτηρίας. Κανένα άτομο δεν μρορεί να εισέλθει στο βασίλειο του Θεού χωρίς να βαφτιστεί. Ο Χριστός έδωσε το παράδειγμα για μας, με το να βαφτιστεί.

Το βάφτισμα με κατάδυση είναι ένα σύμβολο του θανάτου, της ταφής και της ανάστασης του Σωτήρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αντιπροσωπεύει το τέλος της παλιάς ζωής μας με τις αμαρτίες και μια υπόσχεση να ζήσουμε μια καινούρια ζωή ως μαθητές του Ιησού. Ο Σωτήρας δίδαξε ότι το βάφτισμα αίναι μια αναγέννηση. Όταν βαφτιζόμασται, αρχίζουμε τη διαδικασία να ξαναγεννηθούμε και να γίνουμε πνευματικοί γιοι και κόρες του Χριστού

Θα πρέπει να βαφτιζόμασται για να γίνουμε μέλη της αποκατεστημένης εκκλησίας, της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και τελικά να εισέλθουμε στο βασίλειο των ουρανών. Η διάταξη αυτή αίναι ένας νόμος του Θεού και πρέπει να τελείται με τη εξουσία Του. Ένας επίσκοπος ή πρόεδρος ειραποστολής πρέπει να δώσει άδει σε έναν φέροντα την ειροσύνη για να τελέσει το βάφτισμα ή την επικύρωση.

Τα μικρά παιδιά δε χρειάζεται να βαφτιστούν και είναι λυτρωμένα μέσω της ευσπλαχνίας του Ιησού Χριστού. Θα πρέπει να βαφτίζονται όταν φτάσουν σε ηλικία υπευθυνότητας, δηλαδή όταν γίνουν οκτώ χρονών.