Μετάνοια

Μετάνοια

Η δεύτερη αρχή του ευαγγελίου είναι η μετάνοια. Η πίστη μας στον Χριστό και η αγάπη μας γι' Αυτόν μάς οδηγεί να μετανοήσουμε ή να αλλάξουμε τις σκέψεις μας, τις πεποιθήσεις μας και τη συμπεριφορά μας όταν δεν είναι σε αρμονία με το θέλημά Του. Η μετάνοια περιλαμβάνει το σχηματισμό μιας νέας άποψης για το Θεό, τον εαυτό μας και τον κόσμο. Όταν μετανοούμε, αισθανόμαστε θεϊκή θλίψη και τότε σταματάμε να κάνουμε αυτά που είναι λάθος και εξακολουθούμε να κάνουμε αυτά που είναι σωστά. Το να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Θεού μέσω της μετάνοιας, είναι ο κύριος σκοπός στη ζωή μας. Μπορούμε να επιστρέψουμε για να ζήσουμε με το Θεό Πατέρα μόνο μέσω της ευσπλαχνίας του Χριστού και λαβαίνουμε την ευσπλαχνία του Χριστού μόνο όταν μετανοούμε.

Μετανοώντας, αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας και αισθανόμαστε τύψεις ή λύπη κατά Θεόν. Εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στο Θεό. Επίσης, εξομολογούμαστε πολύ σοβαρές αμαρτίες στους ηγέτες της Εκκλησίας που είναι εξουσιοδοτημένοι από το Θεό, οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να μετανοήσουμε. Ζητούμε από το Θεό με προσευχή να μας συγχωρήσει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διορθώσουμε τα προβλήματα που ίσως έχουν δημιουργήσει οι πράξεις μας. Αυτό λέγεται επανόρθωση. Καθώς μετανοούμε, αλλάζει η άποψη για τον εαυτό μας και τον κόσμο. Καθώς αλλάζουμε, αναγνωρίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και πως δεν πρέπει να συνεχίσουμε τα ίδια λάθη ξανά. Εάν μετανοήσουμε ειλικρινά, απομακρυνόμαστε από τις αμαρτίες μας και δεν τις διαπράττουμε πια. Αντιστεκόμαστε σε κάθε επιθυμία να διαπράξουμε αμάρτημα. Η επιθυμία μας να ακολουθήσουμε το Θεό γίνεται ισχυρότερη και βαθύτερη.

Η ειλικρινής μετάνοια φέρνει κάποια αποτελέσματα. Νιώθουμε τη συγχώρεση του Θεού και την ειρήνη Του στη ζωή μας. Η ενοχή και η θλίψη μας φεύγουν μακριά. Αισθανόμαστε την επιρροή του Πνεύματος σε μεγαλύτερη αφθονία. Και όταν φεύγουμε από τούτη τη ζωή, θα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι να ζήσουμε με τον Επουράνιο Πατέρα μας και τον Υιό Του.

Ακόμα κι όταν έχουμε αποδεχθεί τον Χριστό και μετανοήσει για τις αμαρτίες μας, μπορεί να αμαρτήσουμε ξανά. Θα πρέπει να προσπαθόυμε συνεχώς να διορθώνουμε αυτά τα παραπτώματα. Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς - να αναπτύσσουμε προτερήματα σαν του Χριστού, να αυξανόμαστε σε γνώση και να υπηρετούμε πιο αποδοτικά. Καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για το τι περιμένει από εμάς ο Σωτήρας, θα θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας με το να Τον υπακούμε. Έτσι, καθώς μετανοούμε καθημερινά, θα δούμε ότι η ζωή μας θα αλλάξει και θα βελτιωθεί. Η καρδιά και η συμπεριφορά μας θα γίνουν περισσότερο σαν του Χριστού. Θα αισθανθούμε μεγάλη χαρά μετανοώντας καθημερινά.