Ένας καινούργιος χρόνος με πίστη στον Χριστό

Μηνύματα Ηγεσίας Περιοχής

Πρεσβύτερος Λάιμερ
Πρεσβύτερος Λάιμερ Μέλος των Εβδομήκοντα της Μεγάλης Βρετανίας

Ζούμε σε μία εποχή μεγάλης αναταραχής.  Τα καθημερινά νέα και οι προσωπικές μας δυσκολίες θα μπορούσαν να κάνουν το κουράγιο μας να εξασθενήσει και να προκαλέσει τον φόβο να μας κυριεύσει.[1]  Αλλά οι προφήτες έχουν διδάξει ότι η πίστη διώχνει τον φόβο και φέρνει τη λαμπρότητα της ελπίδας.[2] Οι γραφές χαρακτηρίζουν την πίστη ως πεποίθηση και εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό.  Βασιζόμαστε στο ότι Εκείνος είναι ο Υιός του Θεού και ότι μέσω της Εξιλέωσης Εκείνος έχει τη δύναμη να μας σώσει.

Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό είναι η πρώτη αρχή του Ευαγγελίου.[3] Μας δίνει τη δύναμη να:

 • ευχαριστήσουμε τον Θεό,[4]
 • λάβουμε βοήθεια και καθοδήγηση από Εκείνον,[5]
 • λάβουμε απάντηση σε προσευχή και να μας φανερωθεί η αλήθεια,[6]
 • αλλάξουμε την καρδιά μας,[7]
 • μετανοήσουμε και να βαπτισθούμε,[8]
 • λάβουμε συγχώρεση,[9]
 • γίνουμε μάρτυρες ισχυρών θαυμάτων,[10]
 • μας δώσει δύναμη,[11]
 • θεραπευθούμε,[12]
 • σωθούμε, [13]
 • κοιτάζουμε προς τον Θεό και να ζήσουμε,[14]
 • προσκολληθούμε σε καθετί καλό,[15]
 • βοηθήσουμε τους γονείς να διδάσκουν τα παιδιά τους[16] και
 • υπομείνουμε μέχρι τέλους.[17]

Η πίστη είναι μια τεράστια θετική δύναμη που μπορεί να μας ανυψώσει πάνω από τα σύννεφα της ανησυχίας και να μας βοηθήσει να θεραπευθούμε εν Χριστώ.  Η πρόσβαση στην πίστη δεν είναι περιορισμένη σε εκείνους που είναι ήδη δυνατοί, ούτε εξαρτάται από το εξωτερικό επάγγελμα ή θέση.  Αντίθετα, είναι προσβάσιμη σε όλους που επιλέγουν να ακολουθήσουν τον Χριστό και την απλή Διδαχή Του: να μετανοήσουμε και να βαπτισθούμε.[18]  Εφόσον έχουμε επιλέξει να αποδεχτούμε αυτό το Ευαγγέλιο και να ενεργούμε σε αυτή τη Διδαχή[19], ακόμη και ο πιο αδύναμος από εμάς γίνεται δυνατός[20].  «Η πίστη στον Ιησού Χριστό είναι ένα δώρο από τους ουρανούς που έρχεται καθώς επιλέγουμε να πιστεύουμε και καθώς την επιδιώκουμε και κρατιόμαστε από αυτήν»[21].  «Όταν επιλέγουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό με πίστη παρά να διαλέξουμε άλλο μονοπάτι από φόβο, ευλογούμαστε με ένα επακόλουθο που συνάδει με την επιλογή μας»[22].


Αν επιλέξετε μία ανανέωση της πίστης σας αυτόν τον καινούργιο χρόνο, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα.  Πρώτον, γνωρίστε και αγαπήστε τον Σωτήρα. Μπορείτε να αρχίσετε ακούγοντας ή διαβάζοντας τον λόγο Του[23]. Πάρτε την απόφαση να μην παραλείπετε να παρευρίσκεστε στην Εκκλησία ή να διαβάζετε τις γραφές, συγκεκριμένα το Βιβλίο του Μόρμον.  Διαβάστε το Βιβλίο του Μόρμον με την πρόθεση να γνωρίσετε καλύτερα τον Σωτήρα.  Μπορείτε, αν θέλετε, να υπογραμμίσετε οποιαδήποτε αναφορά που σχετίζεται με τα γνωρίσματα και τις διδασκαλίες Του.  Δεύτερον, καθώς η πίστη σας μεγαλώνει, αποφασίστε να ζήσετε σύμφωνα με τις διδασκαλίες Του.  «Όταν έχουμε πίστη στον Χριστό, αποδεχόμαστε και εφαρμόζουμε την Εξιλέωση και τις διδασκαλίες Του. Εμπιστευόμαστε Εκείνον και αυτά που λέει. . . .  Πιστεύουμε στον Χριστό και πιστεύουμε ότι θέλει να τηρούμε όλες τις εντολές Του. Θέλουμε να δείξουμε την πίστη μας υπακούοντάς Τον».[24]


Μόλις Τον γνωρίσουμε, θα έχουμε αυξημένη επιθυμία να τηρούμε τις εντολές Του[25].  Ο Σωτήρας απλώς δίδαξε: «Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου».[26]  Αυτή η διδασκαλία είναι τόσο ισχυρή όσο απλή είναι.  Θα πρέπει να τηρούμε τις εντολές, όχι από φόβο αλλά υποκινούμενοι από αγάπη.  Ο Κύριος μάς προσκαλεί να τηρούμε τις εντολές Του και να εκτιμάμε τον νόμο Του σαν την κόρη του οφθαλμού μας και να τα γράψουμε στην πλάκα της καρδιάς μας[27].  Προφητεύοντας τη νέα διαθήκη κατά τις τελευταίες ημέρες, ο Κύριος είπε: Θα βάλω το νόμο μου στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι ο λαός μου[28].

κόρη του οφθαλμού μας

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αλλάζει και οι άνθρωποι λιποψυχούν, υπάρχει δύναμη και ειρήνη για να βρεθεί με πίστη στον Ιησού Χριστό.  Ο Χριστός προσφέρεται να κάνει το φορτίο μας ελαφρύ[29].  Είθε εμείς, ως οι πιο αδύναμοι των αδυνάμων, να κρατήσουμε αυτήν την πηγή δύναμης και να βιώσουμε έναν καινούργιο χρόνο με αυξημένη πίστη και αυξημένη αυτοπεποίθηση στη δική μας σωτηρία.

 


[1] Δ&Δ 88:89-91

[2] Νεφί Β´ 31:20

[3] Άρθρα της πίστης 1:4

[4] Προς Εβραίους 11:6

[5] Νεφί Α΄ 7:12, Νεφί Α΄ 16:28, Μορόνι 7:26

[6] Δ&Δ 10:47, 52, Μωσία 27:14, Μορόνι 10:4

[7] Μωσία 5:7

[8] Νεφί Β´ 9:23

[9] Ενώς 1:3-8

[10] Νεφί Β΄ 26:13, Εθέρ 12:12, Μορόνι 7:27-29, 34-38

[11] Άλμα 14:26, Εθέρ 12:27-28, 37

[12] Νεφί Γ΄ 17:8

[13] Μωσία 3:12, Προς Εφεσίους 2:18, Νεφί Β' 25:23

[14] Ήλαμαν 8:15

[15] Μορόνι 7:28

[16] Δ&Δ 68:25

[17] Δ&Δ 20:25, 29

[18] Δ&Δ 10:67

[19] Δ&Δ 101:78

[20] Εθέρ 12:27, Δ&Δ 1:19, Δ&Δ 133:58

[21] Η πίστη δεν είναι κατά τύχη, αλλά από επιλογή από τον Πρεσβύτερο Νηλ Άντερσεν της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων, Γενική Συνέλευση Οκτωβρίου 2015

[22] Ζήστε με πίστη και όχι με φόβο, Κουέντιν Κουκ. Νοέμβριος 2007

[23] Προς Ρωμαίους 10:17

[24] Να κηρύττετε το ευαγγέλιό μου: Οδηγός για την ιεραποστολική υπηρέτηση [2004], 61-62

[25] Ιωάννη Α΄ 2:3

[26] Κατά Ιωάννην 14:15, Κατά Ιωάννην 15:10, Δ&Δ 46:9, Δ&Δ 124:87, Μωσία 13:14,

[27] Παροιμίες 7:2-3

[28] Ιερεμίας 31:33

[29] Κατά Ματθαίον 11:30