Διαθήκες

Διαθήκες

Οι Διαθήκες μάς θέτουν μπροστά σε μια δυνατή υποχρέωση να τιμήσουμε τις υποσχέσεις μας με το Θεό. Για να τηρούμε τις διαθήκες μας, πρέπει να εγκαταλείψουμε δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα που μας εμποδίζουν να τιμήσουμε αυτές τις διαθήκες. Για παράδειγμα, εγκαταλείπουμε τις αγορές και τις ψυχαγωγικές επιδιώξεις την Κυριακή, ώστε να μπορούμε να τηρούμε την Ημέρα του Κυρίου. Θα πρέπει να επιθυμούμε να λάβουμε επάξια τις διαθήκες που μας προσφέρει ο Θεός και μετά να προσπαθούμε να τις τηρούμε. Οι διαθήκες μας, μας θυμίζουν να μετανοούμε καθημερινά στη ζωή μας. Τηρώντας τις εντολές και υπηρετώντας τους άλλους λαβαίνουμε και  διατηρούμε άφεση των αμαρτιών μας.

Οι διαθήκες γίνονται συχνά μέσω ιερών διατάξεων, οπώς το βάφτισμα. Οι διατάξεις αυτές χορηγούνται από την εξουσία της ιεροσύνης. Μέσω των διατάξεων του βαφτίσματος, για παράδειγμα, συνάπτουμε διαθήκη να πάρουμε επάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού, να Τον θυμόμασται πάντα και να τηρούμε τις εντολές Του. Καθως τηρούμε από τη μεριά μας τη διαθήκη, ο Θεός υπόσχεται τη μόνιμη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος, άφεση των αμαρτιών μας και το να γεννηθούμε ξανά.

Πριν από το βάφτισμα δείχνουμε την προθυμία μας να εισέλθουμε σε μια διαθήκη για να τηρούμε όλες τις εντολές για την υπόλοιπη ζωή μας. Μετά το βάφτισμα δείχνουμε την πίστη μας τηρώντας τις διαθήκες μας. Επίσης, τακτικά ανανεώνουμε τις διαθήκες που συνάπτουμε όταν βαφτιζόμαστε, μεταλαβαίνοντας. Το να μεταλαβαίνουμε κάθε εβδομάδα είναι μια εντολή. Μας βοηθά να παραμένουμε άξιοι να έχουμε μαζί μας πάντα το Πνεύμα. Είναι μια εβδομαδιαία υπενθύμιση των διαθηκών μας. Ο Ιησούς Χριστός εισήγαγε αυτή τη διάταξη στους Αποστόλους Του λίγο πριν την εξιλέωσή Του. Την αποκατέστηκε μέσω του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Ο Σωτήρας πρόσταξε ότι οι φέροντες την ιεροσύνη θα πρέπει να χορηγούν τη μετάληψη σε ανάμνηση του σώματος και του αίματός Του, το οποίο χύθηκε για μας. Όταν μεταλαβαίνουμε άξια, θυμόμαστε πάντα τη θυσία Του, ανανεώνουμε τις υποσχέσεις μας και λαβαίνουμε ξανά την υπόσχεση ότι το Πνεύμα θα είναι πάντα μαζί μας.