Ημέρα του Κυρίου

    Ημέρα του Κυρίου

    Η συμπεριφορά μας για την Ημέρα του Κυρίου είναι μια αντανάκλαση της υπόσχεσής μας να τιμούμε και να λατρεύουμε το Θεό. Τηρώντας την Ημέρα του Κυρίου άγια, δείχνουμε στο Θεό την προθυμία μας να τηρούμε τις διαθήκες μας. Κάθε Ημέρα του Κυρίου πηγαίνουμε στον οίκο του Κυρίου για να Τον λατρέψουμε. Ενώ είμαστε εκεί, μεταλαβαίνουμε για να θυμόμαστε τον Ιησού Χριστό και την εξιλέωσή Του. Ανανεώνουμε τις διαθήκες μας και δείχνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες και τα λάθη μας.

    Αυτή την ημέρα, απολαμβάνουμε την ανάπαυση από την εργασία μας. Καθώς παρευρισκόμαστε στις συκεντρώσεις της Εκκλησίας και λατρεύουμε μαζί, ενδυναμώνουμε ο ένας τον άλλο. Ανανεωνόμαστε από τη σχέση μας με τους φίλους και την οικογένειά μας. Η πίστη μας ενδυναμώνεται καθώς μελετάμε τις γραφές και μαθαίνουμε περισσότερο για το αποκατεστημένο ευαγγέλιο.

    Όταν μια κοινότητα ή ένα αδιαφορεί για τις δραστηριότητες της Ημέρας του Κυρίου, η θρησκευτική του ζωή παρακμάζει και όλες οι διαστάσεις της ζωής επηρεάζονται αρνητικά. Οι ευλογίες που έχουν σχέση με την τήρηση της Ημέρας του Κυρίου άγιας, χάνονται. Θα πρέπει να απέχουμε από αγορές την Ημέρα του Κυρίου και από το να συμμετέχουμε σε άλλες εμπορικές και αθλητικές δραστηριότητες που τώρα κατά γενικό κανόνα βεβηλώνουν την Ημέρα του Κυρίου.

    Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών θα πρέπει να θέτουν αυτή την άγια μέρα ξεχωριστά από δραστηριότητες του κόσμου, με το να εισέρχονται σε πνεύμα λατρείας, ευχαριστίας, υπηρεσίας και σε δραστηριότητες με επίκεντρο την οικογένεια, κατάλληλες για την Ημέρα του Κυρίου. Καθώς τα μέλη της Εκκλησίας κοπιάζουν για να κάνουν τις δραστηριότητές τους της Ημέρας του Κυρίου συμβατές με την πρόθεση και το Πνεύμα του Κυρίου, η ζωή τους θα γεμίσει με χαρά και ειρήνη.