Προσωπική Αποκάλυψη

Προσωπική Αποκάλυψη

Ο Τζόζεφ Σμιθ είπε, «Η σωτηρία δεν μπορεί να έλθει χωρίς αποκάλυψη. Είναι μάταιο για οποιονδήποτε να τελεί διακονία χωρίς αυτήν».Θα επιτύχετε στο έργο σας καθώς θα μαθαίνετε να λαβαίνετε και να ακολουθείτε προσωπική αποκάλυψη. Ο Τζόζεφ Σμιθ δίδαξε επίσης ότι η αποκάλυψη είναι ζωτικής σημασίας για το καθημερινό έργο σας: «Αυτή είναι η αρχή δια της οποίας πραγματοποιείται η διακυβέρνηση των ουρανών -- με αποκάλυψη προσαρμοσμένη στις περιστάσεις όπου βρίσκονται τοποθετημένα τα τέκνα του βασιλείου». Ο Θεός αγαπά εσάς και όλα τα παιδιά Του. Αγωνία να σας στηρίξει στα χειροπιαστά και ειδικότερα προβλήματά σας. Σας έχει επαγγελθεί έμπνευση για να γνωρίζετε τι να κάνετε και σας έχει δοθεί η δύναμη να το πράττετε. Θα σας βοηθήσει καθώς προσπαθείτε να αναγνωρίσετε και να κατανοήσετε το Πνεύμα μέσω επιμελούς μελέτης των γραφών. Θα σας καθοδηγήσει προς ανθρώπους, οι οποίοι θα λάβουν το μήνυμα της Αποκατάστασης. Θα σας δώσει τη δύναμη να στείλετε το μήνυμα να δώσετε μαρτυρία για τον Χριστό  και το ευαγγέλιό Του. Θα εκχύσει τις ευλογίες Του  επάνω σας  μέσω της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Ζητά να παραμείνετε άξιοι αυτής της δωρεάς και ζητήσετε, να επιζητήσετε και να κρούσετε τη θύρα (Κατά Ματθαίον 7:7-8).

Ζούμε την ημέρα που προφητεύθηκε από τους προφήτες του Βιβλίο του Μόρμον -- ημέρα όπου οι άνθρωποι «θα φιλονικούν ο ένας τον άλλο, και θα διδάσκουν με τη μάθησή τους, και θα αρνούνται το Πνεύμα το ΄Αγιο, που δίνει δύναμη λόγου» (Νεφί Β’ 28:4. Βλέπε, επίσης, Νεφί Γ’ 29:6, Μόρμον 9:7-8). Ωστόσο πολλοί άνθρωποι λαχταρούν τα πνευματικά. Καθώς μαθαίνετε να λαβαίνετε προσωπική αποκάλυψη, θα διδάσκετε με δύναμη και εξουσία (βλέπε ’Αλμα 17:3), επειδή το ’Αγιο Πνεύμα σας δίνει δύναμη να μιλάτε (βλέπε Νεφί Α’ 10:22). Θα πρέπει να επιζητείτε και να λαβαίνετε προσωπική αποκάλυψη μέσω του Αγίου Πνεύματος, καθώς βοηθήσει σε κάθε πτυχή του έργου σας.