Παντοτινός Γάμος

Παντοτινός Γάμος

Η βασική μονάδα της Εκκλησίας είναι η οικογένεια. Μέσα στην οικογένιεα, οι άνθρωποι βιώνουν πολλές από τις μεγαλύτερες χαρές και λύπες της ζωής. Ο γάμος ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα έχει οριστεί από τον Θεό και είναι ύψιστης σπουδαιότητας στο αιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των παιδιών Του. Τα μέσα με τα οποία η θνητή ζωή είναι δημιουργημένη έχουν ουράνια οριστεί και διασφαλίζονται με το γάμο. Το ουράνιο σχέδιο της ευτυχίας κάνει τις οικογενειακές σχέσεις να αντέχουν πέρα από τον τάφο. Ο γάμος, εντούτοις, μπορεί να είναι αιώνιος μόνο όταν εξουσιοδοτημένοι φέροντες την ιεροσύνη τελούν την επισφραγιστική διάταξη σε ιερούς ναούς και όταν οι σύζυγοι που έχουν επισφραγιστεί μαζί τηρούν τις διαθήκες που έχουν συνάψει. Οι σύζυγοι πρέπει να αγαπιούνται. Καθώς τηρούν τις εντολές και ζουν τις αρχές του ευαγγελίου, πρέπει να τιμούν τους γαμήλιους όρκους τους με πλήρη πίστη (βλέπε <<Η οικογένιεα: Μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο>>)

Η ευτυχία στην οικογενειακή ζωή είναι πιο πιθανόν να επιτευχθεί όταν είναι θεμελιωμένη επάνω στις ευλογίες του Ιησού Χριστού και όταν οι γονείς κάνουν την οικογένεια τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. <<Βάσει του θεϊκού σχεδίου, οι πατέρες οφείλουν να ηγούνται των οικογενειών με αγάπη και αρετή, έχουν δε την ευθύνη να παρέχουν τα αναγκαία για τη ζωή και την προστασία των παιδιών. Στις ιερές αυτές υποχρεώσεις, οι δύο σύζυγοι είναι υποχρεωμένοι να βοηθούν εξίσου ο ένας τον άλλο, ως γονείς>>. Μαζί, οι γονείς πρέπει να διδάσκουν στα παιδιά τους το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να τα βοηθάνε να το ζουν.

Ο Σατανάς κάνει μια επικεντρωμένη επίθεση στις οικογένειες. Χρόνια πριν, οι ηγέτες της Εκκλησίας έβαλαν κατά μέρος το βράδυ της Δευτέρας ως χρόνο για την οικογενειακή βραδιά. Οι γονείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό τον χρόνο για να διδάσκουν στα παιδιά τους το ευαγγέλιο, να ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους μαζί τους και να διασκεδάζουν μαζί. Άλλοι τρόποι για την ενδυνάμωση της οικογένειας περιλαμβάνουν καθημερινή οικογενειακή προσευχή και μελέτη των γραφών, λατρεία στην εκκλησία ως οικογένεια και υπηρέτηση προς άλλους. Οι ουρανοί είναι μια συνέχεια του ιδανικού σπιτικού. Μέσω των διατάξεων της ιεροσύνης και της έντιμης ζωής, μπορούμε να ζήσουμε σαν οικογένειες στην παρουσία του Θεού αιώνια.